top of page

Koduloo ümbrus

Tallinna külje all asuv Loo alevik ja kogukond, kutsuvad peresid rajama oma kodu Liivamäe külla! Uuesauna teel, Nahkru maaüksusel asuvad 20 kinnistut pakuvad Sulle võimaluse ehitada endale ühepereelamu. Tulevasele kodukandile pakub lisandväärtust kiire ja mugav transpordiühendus pealinnaga, kohalik rikkalik kultuuri- ja spordielu ning kõikidele ootustele vastav infrastruktuur. Nagu piirkonna inimesed ise ütlevad: “Eelkõige on siin aga tore rahvas ja kena elada!”

Asukoht
Planeeringuala paikneb Liivamäe küla lõunaosas, asudes Tallinn-Narva maanteest ca 3,5 km ning Loo alevikust ca 1,5 km kaugusel, vahetult Saha tee kõrval. Planeeringualast põhja suunas üle Saha tee jäävad ärimaad, edelaosas asuvad uuselamud ja elamukrundid (Vanasauna) ning ida- ja lõunasuunas paiknevad põllu- ja metsamassiivid. Üldplaneeringu kohaselt jäävad planeeringuala kontaktvööndis Saha teest põhja poole ärimaad ning lõuna poole pere-, paaris- ja ridaelamumaad; idasuunda jääb rohevõrgustiku ala. Lähim supelrand asub Maardu järve ääres ca 5 km kaugusel Loo alevikust.

Piirkond on kõrgelt hinnatud ja viimasel ajal eelistatud eeskätt inimeste seas kes on rohkem seotud Tallinna või linnast ida poole jäävate toimetustega. Kuivõrd Loo alevik omab kiiret ja mugavat transpordiühendust pealinnaga, siis valdav enamus Loo elanikke käib tööl Tallinnas. Autoomanike seas teeb kinnistute asukoha mugavaks mitmerealine Peterburi maantee, kiire ühendus Tallinna ringteega ning alternatiivina ka nn Lasnamäe kanal. Ka Viimsi või Jüri aleviku suunda jõuab siit kiirelt ja mugavalt! Loo aleviku koduleht: www.looalevik.ee
 

Infrastruktuur
Alevikus on olemas kõik mida eluks vaja: lasteaed, kool, noortekeskus, raamatukogu, apteek, mitu toidukauplust ja toitlustusettevõtted, postkontor, kultuurikeskus, eakate päevakeskus, ujula, staadion, ilusalong jne. Loo alevikus tegutseb ka Rahvaspordiklubi, Loo selts, Lastekaitseliit.

bottom of page